Skip to main content

Trastorns de l’aprenentatge

Els trastorns de l’aprenentatge afecten un percentatge significatiu de nens, més o menys. Al voltant d’un 5% dels nens pateixen problemes de dislèxia o de discàlculia, per exemple.
De vegades, aquests trastorns es relacionen amb altres, com el trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), encara que no ha de ser així necessàriament.
Abans de prosseguir, però, convindrà aturar-nos un moment i definir què és un trastorn de l’aprenentatge.

Què és un trastorn de l’aprenentatge

Un trastorn de laprenentatge és, bàsicament, un problema de processament dinformació.
Aquest problema impedeix o dificulta que una persona aprengui una habilitat i la utilitzi amb l’eficàcia o la soltesa que podríem considerar normal.
Hi ha diversos tipus de trastorns de l’aprenentatge, però els més comuns afecten la lectura, l’expressió escrita, les matemàtiques i les habilitats no verbals.
Encara que, per regla general, aquests trastorns de l’aprenentatge afecten persones amb una intel·ligència mitjana o superior a la mitjana, la seva existència fa que es frustrin les expectatives creades per l’edat, la intel·ligència i el pla d’estudis.
Aquesta frustració pot provocar problemes d’autoestima i de motivació en la persona afectada.

Els trastorns de l’aprenentatge a la lectura o dislèxia

Uns dels trastorns de l’aprenentatge més habituals són els trastorns de l’aprenentatge en la lectura o la dislèxia.
La dislèxia és una dificultat per percebre que una paraula és una combinació de sons diferents, per la qual cosa es fa difícil comprendre que una lletra o grup de lletres representen un so i la combinació de sons, una paraula.
En alguns casos, la dislèxia s’associa a problemes amb la memòria de treball, la qual reté i processa la informació immediata.

Un nen amb dislèxia tindrà dificultats per llegir a un ritme típic de la seva edat, entendre o recordar allò que ha llegit o fer-lo servir com a base d’un raonament. La seva ortografia també serà deficient.

El trastorn de l’aprenentatge de l’escriptura

Molt relacionat amb la dislèxia és el trastorn de l’aprenentatge de l’escriptura. L’escriptura combina un procés de informació amb habilitats visuals i motores.
Una persona afectada per aquest trastorn escriurà amb molta feina i és fàcil que amb mala cal·ligrafia, tindrà dificultats per expressar-se per escrit i tindrà molts problemes d’ortografia, gramàtica i puntuació.

La discalculia i les matemàtiques

La discalcúlia és el nom que se sol donar al trastorn de l’aprenentatge de les matemàtiques. La persona afectada tindrà problemes per comprendre què és un número, com funciona i com es relaciona amb altres números.
En conseqüència, el càlcul, l’ús de signes matemàtics i el raonament matemàtic serà molt dificultós per a aquesta persona, que també es veurà frustrada en intentar comprendre problemes matemàtics expressats amb paraules o combinar el càlcul amb un altre tipus d’informació.

Els trastorns aprenentatge d’habilitats no verbals

Finalment, els trastorns daprenentatge d’habilitats no verbals afectaran les habilitats visuals-espacials i visualsmotores.
Aquest trastorn provocarà, per exemple, una dificultat en la interpretació de les expressions facials o dels senyals no verbals en les relacions socials, que s’associa a l’ús d’un llenguatge verbal i no verbal inapropiat en moltes relacions socials.
Això sol comportar problemes datenció, organització i planificació.
També es manifestaran problemes en habilitats motores com l’escriptura i la coordinació física.
Tot i això, el nivell de comprensió lectora o expressió escrita serà més alt que la mitjana.

Quines són les causes dels trastorns de laprenentatge?

Les causes dels trastorns de laprenentatge poden ser molt variades.
La genètica explicaria una part perquè els antecedents familiars incrementen el risc d’un trastorn de l’aprenentatge, però també hi ha altres factors ambientals.
Per exemple, alguns problemes pre o neonatals, traumes físics o psicològics, fins i tot l’exposició a toxines a l’ambient o la ingestió d’algunes substàncies.

A MindBCN sabem que molts pares s’enfronten a aquests trastorns de l’aprenentatge i els volem oferir la nostra ajuda i col·laboració.
Moltes vegades, no troben ajuda a lescola, o aquesta no és suficient.

Un nen amb trastorns de l’aprenentatge hauria de rebre una ajuda extra a l’escola, un tutor o especialista que ensenyi al nen tècniques per millorar les seves habilitats de lectura, escriptura o matemàtiques, per exemple.

També s’hauria d’aplicar un programa d’educació personalitzada i els professors haurien d’adaptar-se a les seves dificultats mitjançant, per exemple, més temps per fer els exàmens, asseure’s a prop del mestre per fomentar l’atenció, preparar activitats complementàries, etc.

MindBCN et pot ajudar a tractar amb l’escola el teu cas en concret, alhora que proposi una teràpia que ajudi a superar els trastorns de l’aprenentatge i els trastorns associats.

MindBcnClínic

En MindBCN Clinic ofrecemos un servicio completamente personalizado con la opción de VIDEOCONSULTA directa con uno de nuestros especialistas , para que el paciente no tenga que desplazarse, pudiendo comprar la sesión a través de nuestra web en VIDEOCONSULTA MindBCN Clinic evoluciona para continuar al lado de sus pacientes.

Leave a Reply